LÚDIC 3 S.C.C.L  és una societat inscrita en el Registre Territorial de Cooperatives en el full BN-4679 núm. 1, de 4 de febrer de 1994, domiciliada en el carrer Diputació, 185 pral. 1a – 08011 amb el telèfon 934 514 211 i el CIF F-60475902.
En connectar-se a aquesta pàgina vostè accepta les condicions establertes en aquesta nota legal.
Propietat Intel·lectual
Tots els continguts del portal, entenent per aquest a títol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, icones, tecnologia, software, links, disseny gràfic i codi font són propietat intel·lectual dels titulars del portal, sense que es pugui entendre atorgada cap llicència d’explotació sobre els mateixos més enllà del correcte ús del portal.
Propietat Industrial, protecció del domini
El domini del portal està protegit, advertint-los que qualsevol utilització no autoritzada suposa vulnerar els nostres drets.
Responsabilitat per les notícies i els hiperenllaços
No som responsables de les notícies i hiperenllaços que apareixen a la web.
Tampoc de les derivacions que es facin a altres xarxes socials.
Responsabilitat per la sincronització de l’agenda
No som responsables de qualsevol incidència Técnica amb la sincronització de l’agenda.
Política de Protecció de Dades
Els informem que quan faciliten dades per e-mail o formulari apareix la nota informativa de l’ús que es fa de les dades.
Així mateix l’informem que les dades de l’IP del seu ordinador ens queden registrades i que al connectar-se es remeten automàticament cookies, que són petits fitxers que serveixen per navegar amb més facilitat.
Llei aplicable i jurisdicció
Per qualsevol controvèrsia relacionada amb la present nota legal les parts accepten sotmetre’s al jutjats de Barcelona i legislació aplicable corresponent.